Psicologia sanitària:

Aquest camí de la psicologia ajuda a les persones a afrontar alguna problemàtica del seu dia a dia que no saben o no poden gestionar-la sols, aporten pautes per la resolució d'aquesta. A més, ajuda a les persones que necessitin o vulguin millorar algun aspecte important per millorar així el seu benestar. Es treballen aspectes com per exemple:
- Dol.
- Depressió.
- Ansietat.
- Gestió d'emocions.
- Tècniques d'estudi.
- Millorar el comportament dels fills.
- Millorar la comunicació.
- Pors.
- Fòbies.
- Altres.