Psicologia esportiva:

La psicologia esportiva pot ajudar als esportistes a millorar i treballar molts aspectes implicats en la millora del rendiment esportiu. Ara bé, la psicologia esportiva no només pot treballar amb esportistes professionals, o esportistes que volen ser-ho, també ajuda als esportistes amateurs i a les persones que realitzen activitat física per oci. Alguns aspectes importants que treballa la psicologia esportiva són:
- Millorar el rendiment esportiu.
- Gestionar les emocions.
- Controlar la pressió.
- Controlar l'ansietat.
- Millorar l'atenció i la concentració.
- Aconseguir objectius.
- Controlar el nivell d'activació.
- Aprendre a tolerar l'errada.
- Aprendre a gestionar la frustració.
- Aconseguir ser més constant.
- Generar bons hàbits que m'ajudin a millorar com a esportista.
- Passar gust de fer esport.
- Millorar la comunicació.
- Treball de modificació de conductes.
- Afrontar el camí cap a la professionalitat.
- Altres aspectes no tan esportius que l'esportista consideri necessari treballar (tècniques d'estudi, problemes externs al món de l'esport, depressions, etc.).
Pel que fa a l'equip es poden treballar, entre altres, aquests aspectes:
- Crear un camí comú.
- Crear una identitat d'equip.
- Treball de rols.
- Cohesió d'equip.
- Comunicació d'equip.
- Millorar el rendiment de l'equip.
- Presa de decisions.
- Qualsevol aspecte que condicioni la cohesió i rendiment de l'equip.