top of page

Psicologia aplicada a les insitucions

Es pot treballar en l'àmbit d'institució molts aspectes psicològics, alguns d'ells:
- Treball amb els equips del club:
- Treballar per ser un EQUIP.
- Millorar la cohesió del grup.
- Millorar la comunicació del grup.
- Treballar per uns objectius en comuns.
- Millorar el rendiment de l'equip.
- Treballar amb diferents situacions adverses que poden sorgir durant la temporada.
- etc.
- Treball amb els entrenadors:
- Aportant coneixements de psicologia que els ajudin al fet que els seus jugadors i jugadores millorin el més prest possible.
- Treballar per millorar la comunicació.
- Aprendre a gestionar la pròpia motivació.
- Aprenguin a gestionar les emocions.
- Aprendre a no cremar-se durant a la temporada.
- Aprenguin a gestionar diferents situacions.
- etc.
- Pel que fa a la directiva o el club:
- Millorar l'efectivitat dels membres de la directiva.
- Millorar la comunicació entre ells.
- Crear projectes que ajudin a créixer el club i els jugadors i jugadores (per exemple, programa de valors, projecte formatiu pels entrenadors, etc.).
- etc.

bottom of page