Psicologia aplicada al rendiment

Es treballa amb esportistes d'alt rendiment, esportistes professionals, d'elit. 

Psicologia aplicada a l'esport amateur

Es treballa amb esportistes federats, amateurs i en etapa formativa.
 

Psicologia aplicada a l'activitat física

Es treballa amb persones que realitzen activitat física sense estar federades, que ho practiquen per salut, o bé, diversió.  

Psicologia aplicada a les lesions

Es treballa amb esportistes lesionats o bé que desitgen realitzar un treball preventiu, des d'una perspectiva psicològica  

Psicologia aplicada a les famílies

Es treballa amb els familiars dels esportistes que necessiten unes pautes orientatives amb els seus fills i filles, o bé, volen modificar algun comportament propi. 

Psicologia aplicada a institucions

Es treballa amb clubs, federacions, associacions esportives, gimnasos, etc. que volen aportar un extra a la seva institució.  

Psicologia aplicada al benestar

Es treballa amb persones que volen millorar el seu benestar, volen generar algun canvi a la seva vida i volen treballar per una salut mental sana.  

Formacions

Aportem coneixements a les persones, clubs, institucions, empreses, etc. inquietes.  

Psicologia on-line

Aprofitem la tecnologia perquè la distancia no sigui un impediment cap a la millora.