top of page

Psicologia aplicada a l'esport amateur 

No importa ser esportista professional o d'elit per sabre que la psicologia juga un paper molt important al món de l'esport. Tampoc importa que l'objectiu sigui arribar mai a ser un o una esportista d'aquest nivell. La psicologia és important a qualsevol nivell esportiu, per això és important treballar-la amb tota mena d'esportistes. És important que els i les esportistes aprenguin a:
- Gestionar les emocions.
- Gestionar la seva motivació.
- Tolerar la frustració.
- Gestionar el nivell d'activació.
- Millorar la capacitat d'atenció i concentració.
- etc.

Però, perquè tot això sigui així s'ha de treballar, per això és important acostar la psicologia esportiva a tots els i les esportistes. 

bottom of page