top of page

Psicologia on-line

Perquè la distancia no ens impedeixi generar aquest canvi que tant cerquem, o bé aquest benestar que volem aconseguir, o aquesta millora del nostre rendiment, etc. aprofitem les noves tecnologies per acostar-nos a vosaltres. Això vol dir que tots els serveis mencionats anteriorment es poden realitzar de forma virtual.

bottom of page