top of page

Psicologia aplicada a les lesions


Quan parlem de treballar amb les lesions podem fer-ho des de dos punts de vista:


- Des de la prevenció, s'ha demostrat que variables psicològiques com l'estrès tenen un efecte directe sobre la possibilitat de tenir alguna lesió, pel fet que generen tensió i modifiquen certes variables psicològiques que són importants per poder evitar una lesió.


- Des del punt de vista de la rehabilitació, quan es parla d'una lesió inicialment es pensa amb la part física, però una lesió va molt més enllà. Darrere una lesió un o una esportista experimenta moltes emocions. A més a més, darrere una lesió es pot produir una pèrdua d'identitat esportiva, això vol dir que l'esportista deixa de considerar-se esportista. A més, es pot perdre motivació, cap a la pràctica esportiva i cap a la rehabilitació. Tot això, pot fer que l'esportista es trobi més irritable afectant la seva vida personal. El que he comentat fins ara són alguns exemples del que pot desencadenar una lesió. Per això és important fer un treball paral·lel amb el metge i el fisioterapeuta per poder cuidar i treballar aquesta part que està tan descuidada, ja que com he dit, quan pensem amb lesió només pensem amb la part física, quan darrere hi ha una part psicològica que pot ser molt ferida.

 

bottom of page