top of page

El distanciament prematur entre pares i esportistes

El món de l'esport està en constant canvi. Actualment ens trobem en una etapa en la qual la professionalització dels esportistes es dona cada vegada més prematurament. Això, en molts casos, implica nombroses modificacions en el context del jove o la jove esportista i dels seus familiars. Avui parlaré d'un d'aquests canvis que es pot produir: el moment de la separació d'aquests esportistes dels pares.

Els clubs professionals, els centres d'alt rendiment o els centres de tecnificació fitxen o seleccionen esportistes per a incorporar-los en els seus equips. Evidentment, això té punts positius per al desenvolupament dels nostres fills i filles en el context esportiu i personal, però també té alguns aspectes que no són fàcils d'assimilar, tant per la part dels i les esportistes com per part dels seus pares i mares.


El fitxatge per un equip professional pot implicar el desplaçament del lloc de residència, havent de canviar de ciutat o fins i tot de país i això implica la separació de pares, mares i fills/as en edats primerenques.

Alguns pares i mares poden estar molts mesos sense veure als seus fills i filles, en viure en llocs geogràficament llunyans (mateix país però distàncies molt llargues o fins i tot països diferents); alguns els veuen només el cap de setmana (diferents ciutats, però pròximes); i altres els tenen a casa (si el club està en la mateixa ciutat o en una ciutat pròxima). Els i les esportistes que fitxen per aquesta mena de clubs o centres d'alt rendiment solen estar en les residències del mateix club amb els altres esportistes.

Com gestionem aquest distanciament tan prematur com pares? I, com podem ajudar els nostres fills i filles a portar aquesta situació de la millor forma possible?


L'exemple anterior és una situació que es pot donar si el nostre fill i filla tenen el somni d'arribar pel cap alt alt possible en el món de l'esport i, a més, treballen per a això (ja que només amb somiar-ho no és suficient).

Aquesta situació és molt complicada per als pares i mares, així com per als i les esportistes. Aquests últims solen tenir psicòlegs/as en els centres on viuen, i treballen diàriament amb ells per a ajudar-los a gestionar bé la situació.


El primer que cal saber és que la separació dels nostres fills i filles és un dol, considerant com a duel a qualsevol pèrdua significativa per a una persones (i, això, és un duel). Amb això es requereix un procés d'assimilació i acceptació i ha de passar-se, no és bo evitar el procés ja que les conseqüències posteriors seran més perjudicials que si passem el dol. Això significa que, si cal estar trist i plorar està bé fer-ho, són reaccions i emocions adaptatives davant aquesta situació. Això també cal tenir-ho en compte quan són els nostres fills o filles els qui ploren, no cal dir-los que no ho facin ni que no estiguin tristes. Cal secundar-los i ajudar-los i, si necessiten estar tristos i plorar, donar-los el seu espai perquè succeeixi.


Moltes vegades, quan parlem amb els nostres fills i filles, els pares i mares els fem comentaris del tipus “et trobem a faltar”, “tant de bo fossis aquí”, etc. Aquests comentaris són contraproduents per a l'adaptació dels i les esportistes a la nova situació, ja que els complica molt més el procés de duel. En aquests casos és bo interessar-se per ells i elles, mostrar-los nostre el suport, parlar amb ells i elles amb freqüència.

És molt important gestionar bé les paraules, ja que poden frenar el procés d'adaptació, i en aquestes situacions és important el suport familiar per a afrontar i gestionar tal situació i les que es generaran amb els seus referents (pare, mare i familiars) lluny.


Una altra situació en la qual cal anar amb compte amb el llenguatge és en l'exemple del paràgraf anterior, on parlava que els nostres fills o filles estan tristes i ploren perquè troben a faltar als seus pares o els necessiten per a resoldre alguna situació que hagi pogut succeir. Moltes vegades, en aquests casos utilitzem expressions tipus “no ploris”, “has de ser fort”, etc., i com he comentat, això no afavoreix per a res al procés d'acceptació del duel, ja que emocionalment no expressem el que necessitem en aquest moment. I, a més, algunes vegades fem comentaris com “aquest és el camí pel somni que tu vols”, “has de ser dur per a poder arribar”, etc. Aquests comentaris tampoc beneficien a la situació.

Per a acabar, recordar que cal ajudar i facilitar el procés del duel, de l'acceptació d'aquesta pèrdua, i per a això és important donar espai a expressar les emocions que això genera, a més de controlar el que diem. A més d'això, donar suport familiar i ajudar en tot el que es pugui, sempre assegurant que siguin conductes pro-adaptació.

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page